Youtube Facebook Twitter
English Text:

maana manavaa moraa re
taja de gumaana
jhooThee jaga shaana samajha naadaana |

harisoM lagaavo lagana
'raamaraMga' raMga le tana
China meM kaTe bhava baMdhana ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.