Youtube Facebook Twitter
English Text:

ma ni varaja gaaye raaginee kara jaba
bhoopaalee aMga kahata gunee saba
shuddha kalyaana vilumana tajata |

ga vaadee aroo dha samavaadee
deshakaara me aMsha sudhaivata
raaga bibhaasa sajata ree dha komala
shaastra bheda samajhaaya 'chatura' ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.