Youtube Facebook Twitter
English Text:

banaavo batiyaa chalo kaaheko jhooThee
vahee jaavo jahaa rahe tuma ratiyaa |

sautana ke ghara aavata jaavata
hamaraa jiyaraa jaraake piyaa ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.