Youtube Facebook Twitter
English Text:

jagajananee devi maaee kaalikaa mahaaraanee
mero bipada harani himagiri nandanee |

khaDaga trishoola aroo khaapara gahe kara 'raamaraMga'
roopa bikaTa asurana saMghaaranee ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.