Youtube Facebook Twitter
English Text:

shaMkara girajaapatee vaamadeva mahaadeva
paarvatee suhaave naMdee gaNa saMga Dole |

gale muMDamaala sohe
aasana sohe mrugaChaalaa
shMkha naada ghuMgharU aura baaje DamarU ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.