Youtube Facebook Twitter
English Text:

mana moraa chaahata nita aavo
mana meM mUrata tumharee
nisadina lago lagana tumahee so |

nahee kaChuka aasa bina tumhare darasa
jaanagunee kee maaMga tumahee so ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.