Youtube Facebook Twitter
English Text:

maMgalamaya jaya vaaNee gajaanana
vicharahu nita bhaktana hruda kaanana |

veeNaa dhaariNee gaavata raagiNee
bhupaalee rasa shaaMta vaahinee
karahoo sulabha saMgeeta kalaakhanee ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.