Youtube Facebook Twitter
English Text:

ye nabee ke darabaara saba mila gaavo
basaMta ruta kee mubaarakee |

auleeyaa muraada maaMgana aaye
manaraMga aura saba saMsaara ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.