Youtube Facebook Twitter
English Text:

baiThe saguna bichaaratee maataa
kabahee mere baala kushala ghara
kabahu kaaga puree bataa |

dUdha bhaata kee dunee deUM
sonaa chocha maDhaaUM
jaba siyaa sahita vilokee nayana bharee
raama lakhana ura leUM ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.