Youtube Facebook Twitter
English Text:

vaaree jaaooM re baalaa barasa
karata toree agavaanee, saba kaChoo phoolai
aaMgana baaga bana belariyaa harakhaaee |

dharata paga pailo, pulakina kooka uThee amaraaee
shoka mana miTyo, beetee gaee saba bisaraaee ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.