Youtube Facebook Twitter
English Text:

bhavaanee dayaanee mahaa baakabaanee
suranara muni jana maani sakala budha gyaanee |

jaga janani jaga jaani mahiShaasura maradani
jvaalaamukhee chMDee amarapada daanee ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.