Youtube Facebook Twitter
English Text:

guNa gaave jagata saare raajana
tuma raama ho saba guNa dhaama ho
kari laMkaa paara laae uddhaara
apane siyaa ko vadhi raavaNa |

tuma to ho karuNaa nidhaana
tumare charaNana dhyaave nisadina hanumaana
raghuvara tuma ho mahaana
sakala jagata ke kaaraNa ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.