Youtube Facebook Twitter
English Text:

rasika bara ko manaao rijhaao
rasika bara ko manaao rijhaao
gaao sumadhoora taana aalaapa
raagana kee maalaa pehanaao |

sura laya taala kee bheTa chaDhaao
saMgeeta kee dhaaraa bahaao
gaao ree aba gaao ree aba
aba to gaao ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.