Youtube Facebook Twitter
English Text:

saachee samajhe ho naada shrutee bheda
sura laya taala saMga neeke raaga aMga |

sujaana jaana le, raagarasa aShTa aMga
gunasaadhaka guNadnyaanee kaise bhare raaga raMga ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.