Youtube Facebook Twitter
English Text:

hariharaa oMkaara manohara
saakShaat brahma satyam shiva suMdara |

saptasvaragaMgechyaa ogha chaalalaa akhaMDa aMtaree
vijhatila vanhee vidveShaache
paaShaaNaasahee phuTela paajhaara ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.