Youtube Facebook Twitter
English Text:

sohata hathamaa beena
dhavala cheeramaa tama laagohee neeko
shira muguTa noka hama kai ata bhaavaee ||

tuma ho gyaana sataroopa priyaa kuMvaree
agama apaara guNa anaMta bahuraMgee
baradaayanee, hama kai ata bhaavaee ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.