Youtube Facebook Twitter
English Text:

hara hara hara gaMgaadhara shashishekhara jaTaadhara
bhasma bhUkhana shUlapaaNi gare ruNDa maalaadhara |

baaghaambara vrukha baahana tripuraaree bhUteshvara
siMgi naada DamarU naada jaya jaya jaya shiva shaMkara ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.