Youtube Facebook Twitter
English Text:

jai hiMda jai hiMda jai hiMda jai he
tumharo naama ujvala bhayo hai
jasa keerata akhila saMsaara meM aadarsha deshana ko |

ahiMsaa satya shaanti dhvaja tiraMgee gagana meM biraaje
deena durbala dukhee jana ko hai bharoso eka jo
akhila saMsaara meM aadarsha deshana ko ||

anna vidyaa aarogya satra saMghoShaNaa suni
dhaaye nara naaree paaye aanaMda ati kMTha gadagadasoM
karata jayajayakaara akhila saMsaara meM aadarsha deshana ko ||

sukha shaaMti yukta janataa gaavai bajaavai jasagaana tumaro
jaya maata jaya bhaaratee jaya svaataMtrya devi
de aasheeSha hai akhila saMsaara meM aadarsha deshana ko ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.