Youtube Facebook Twitter
English Text:

bhora kaee milana bhaeelavaa
more maa peetama DhiMgavaa
raasa maMdilaraa baaje maMdilaraa |

aavo gaavo naacho saba
sakhiyaa sahelee sadaaraMga
gale laage rahilavaa ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.