Youtube Facebook Twitter
English Text:

shaaradaa sarasvatee sarva kalaa samaaraasa
sarvaa nisargesaree trayee roopa dharana |

khalani dalani kaMda karani birada beda paala karani
deenana sukhadaani sarani asurana nestaara karani
harani bhoomibhaara mahaamoha harani |

patita paavani niraakarani adbhuta gati devatarani
paramaroopa dhaarani vishva bhaara haarani ||

chiMtaamani aanaMda karani neka janama dukha dalani
karani sukha vilaasa sakala aanaMda kee khaanee daani
laayaka nestaara sukha siMdhu tarani ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.