Youtube Facebook Twitter
English Text:

paarvateenaatha shiva shMbhu mahaabalee
mahaaroopa mahaabalee mahaadeva jaage |

manamatha dahana baalabrahmachaarI
teena loka moha madana laage ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.