Youtube Facebook Twitter
English Text:

baalamaa taragaeeyaa
ratiyaaM akhaanuve karama daanee bhalaa ve |

kaaU kee suMdaa vaaree ve
kaaU kee suMdaa mujhavenoo
maanidaa allaa ve ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.