Youtube Facebook Twitter
English Text:

vidyaadaanee dayaanee sarasatee maataa
mahaabaakabaanee, surasuMdaree |

deva gaMdharva guni kara jora ke ThaaDe
maaMgata varadaana jaya jaya kari ||
Devnagri Text:Press record to start recording. Once finished please click stop and hit the Save Recording button.